Vyložit důležitost role konformací a mezimolekulových interakcí pro strukturu a funkci biologických makromolekul.
Vyložit důležitost role konformací a mezimolekulových interakcí pro strukturu a funkci biologických makromolekul.