Cílem kurzu je, aby student získal základní znalosti z Mechaniky, molekulové fyziky a termiky. Tyto znalosti studentovi poskytnou širší přehled v oblasti fyziky, budou sloužit k ucelenému vzdělání v oblasti obecné fyziky a úspěšnému studiu dalších obtížnějších partií fyziky.