Netlumený a tlumený kmitavý pohyb, nucené kmity, vlnění, zvuk, elektromagnetické vlnění, vlnová optika, částicová optika, geometrická optika.
Netlumený a tlumený kmitavý pohyb, nucené kmity, vlnění, zvuk, elektromagnetické vlnění, vlnová optika, částicová optika, geometrická optika.
Netlumený a tlumený kmitavý pohyb, nucené kmity, vlnění, zvuk, elektromagnetické vlnění, vlnová optika, částicová optika, geometrická optika.