Seznámení s elektronickými obvody a součástkami,dioda, bipolární tranzistor, časovač 555 a logické obvody. Měření obvodů pomocí multimetru a osciloskopu. První část cvičení je zaměřena na práci s obvody za využití el.stavebnic. Druhá část se zabývá prací s konkrétními elektronickými součástkami. Je probrán celý cyklus: Výběr schéma zapojení, výběr vhodných součástek, oživení na nepájivém kontaktním poli, osazení desky plošných spojů, finalizace zapojení.

Seznámení s elektronickými obvody a součástkami,dioda, bipolární tranzistor, časovač 555 a logické obvody. Měření obvodů pomocí multimetru a osciloskopu. První část cvičení je zaměřena na práci s obvody za využití el.stavebnic. Druhá část se zabývá prací s konkrétními elektronickými součástkami. Je probrán celý cyklus: Výběr schéma zapojení, výběr vhodných součástek, oživení na nepájivém kontaktním poli, osazení desky plošných spojů, finalizace zapojení.