Rozšiřující a prohlubující  pokračování předmětu Elektronika I. Logické obvody, kombinační a sekvenční obvody, asynchronní a synchronní čítače, polovodičové paměti. Vzorkování signálů, A/D a D/A převodníky. Obvody pro frekvenční transformaci, směšovače,  obvody fázového závěsu a frekvenční syntézy.