Zajištění matematické připravenosti pro kurzy Fyziky III a IV, Teoretické mechaniky, Kvantové mechaniky apod. s důrazem na praktickou schopnost řešení matematických částí fyzikálních problémů.