Předmět má propedeutický charakter. Cílem předmětu je pomoci studentům, aby se naučili myslet filosoficky. Studenti se v hlavních rysech seznámí s tím, co je filosofie jakožto věda a jaké klíčové otázky se kladou v rámci hlavních filosofických subdisciplín, tj. v logice, epistemologii, ontologii, etice, antropologii, filosofii společnosti a ve filosofické teologii.
Předmět má propedeutický charakter. Cílem předmětu je pomoci studentům, aby se naučili myslet filosoficky. Studenti se v hlavních rysech seznámí s tím, co je filosofie jakožto věda a jaké klíčové otázky se kladou v rámci hlavních filosofických subdisciplín, tj. v logice, epistemologii, ontologii, etice, antropologii, filosofii společnosti a ve filosofické teologii.
Předmět má propedeutický charakter. Cílem předmětu je pomoci studentům, aby se naučili myslet filosoficky. Studenti se v hlavních rysech seznámí s tím, co je filosofie jakožto věda a jaké klíčové otázky se kladou v rámci hlavních filosofických subdisciplín, tj. v logice, epistemologii, ontologii, etice, antropologii, filosofii společnosti a ve filosofické teologii.
Kurs má propedeutický charakter. Cílem je pomoci studentům, aby se naučili myslet filosoficky. Studenti se v hlavních rysech seznámí s tím, co je filosofie jakožto věda a jaké klíčové otázky se kladou v rámci hlavních filosofických subdisciplín, tj. v logice, epistemologii, ontologii, etice, antropologii, filosofii společnosti a ve filosofické teologii.