Výuka probíhá v blocích a hybridně. Výuky je proto vždy možné se účastnit v rozvrhované učebně, nebo ji sledovat přes MS Teams. Přednášky předmětu Teoretická východiska sociální práce 2 reflektují hlavní myšlenkové proudy, které ovlivňují rozvoj sociální práce. Věnují se také kontextu výkonu sociální práce a její legitimitě. Studenti se učí porozumět cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a z hlediska klientů a porozumění podobnosti a odlišnosti sociální práce a jiných pomáhajících oborů. Důležitým východiskem předmětu jsou první praktické zkušenosti studentů se sociální prací, které učiní během exkurzí (předmět Exkurze). Předmět vytváří teoretické předporozumění pro výuku metod sociální práce, která je koncipována jako reflexe zkušeností z povinných praxí (viz předměty Praxe případové sociální práce a Případová sociální práce; Praxe sociální práce s rodinou a skupinou a Sociální práce s rodinou, Sociální práce se skupinou, Sociální práce s menšinami; Volitelná praxe, Komunitní práce).
Přednášky předmětu Teoretická východiska sociální práce 2 reflektují hlavní myšlenkové proudy, které ovlivňují rozvoj sociální práce. Věnují se také kontextu výkonu sociální práce a její legitimitě. Studenti se učí porozumět cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a z hlediska klientů a porozumění podobnosti a odlišnosti sociální práce a jiných pomáhajících oborů. Důležitým východiskem předmětu jsou první praktické zkušenosti studentů se sociální prací, které učiní během exkurzí (předmět Exkurze). Předmět vytváří teoretické předporozumění pro výuku metod sociální práce, která je koncipována jako reflexe zkušeností z povinných praxí (viz předměty Praxe případové sociální práce a Případová sociální práce; Praxe sociální práce s rodinou a skupinou a Sociální práce s rodinou, Sociální práce se skupinou, Sociální práce s menšinami; Volitelná praxe, Komunitní práce).
Přednášky předmětu Teoretická východiska sociální práce 2 reflektují hlavní myšlenkové proudy, které ovlivňují rozvoj sociální práce. Věnují se také kontextu výkonu sociální práce a její legitimitě. Studenti se učí porozumět cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a z hlediska klientů a porozumění podobnosti a odlišnosti sociální práce a jiných pomáhajících oborů. Důležitým východiskem předmětu jsou první praktické zkušenosti studentů se sociální prací, které učiní během exkurzí (předmět Exkurze). Předmět vytváří teoretické předporozumění pro výuku metod sociální práce, která je koncipována jako reflexe zkušeností z povinných praxí (viz předměty Praxe případové sociální práce a Případová sociální práce; Praxe sociální práce s rodinou a skupinou a Sociální práce s rodinou, Sociální práce se skupinou, Sociální práce s menšinami; Volitelná praxe, Komunitní práce).
Přednášky předmětu Teoretická východiska sociální práce 2 reflektují hlavní myšlenkové proudy, které ovlivňují rozvoj sociální práce. Věnují se také kontextu výkonu sociální práce a její legitimitě. Studenti se učí porozumět cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a z hlediska klientů a porozumění podobnosti a odlišnosti sociální práce a jiných pomáhajících oborů. Důležitým východiskem předmětu jsou první praktické zkušenosti studentů se sociální prací, které učiní během exkurzí (předmět Exkurze). Předmět vytváří teoretické předporozumění pro výuku metod sociální práce, která je koncipována jako reflexe zkušeností z povinných praxí (viz předměty Praxe případové sociální práce a Případová sociální práce; Praxe sociální práce s rodinou a skupinou a Sociální práce s rodinou, Sociální práce se skupinou, Sociální práce s menšinami; Volitelná praxe, Komunitní práce).