Výuka probíhá v blocích a hybridně. Výuky je proto vždy možné se účastnit v rozvrhované učebně, nebo ji sledovat přes MS Teams. Přednášky předmětu Teoretická východiska sociální práce 2 reflektují hlavní myšlenkové proudy, které ovlivňují rozvoj sociální práce. Věnují se také kontextu výkonu sociální práce a její legitimitě. Studenti se učí porozumět cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a z hlediska klientů a porozumění podobnosti a odlišnosti sociální práce a jiných pomáhajících oborů. Předmět vytváří teoretické předporozumění pro výuku metod sociální práce, (viz předměty Praxe případové sociální práce a Případová sociální práce; Praxe sociální práce s rodinou a skupinou a Sociální práce s rodinou, Sociální práce se skupinou, Sociální práce s menšinami; Komunitní práce).
Přednášky předmětu Teoretická východiska sociální práce 2 reflektují hlavní myšlenkové proudy, které ovlivňují rozvoj sociální práce. Věnují se také kontextu výkonu sociální práce a její legitimitě. Studenti se učí porozumět cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a z hlediska klientů a porozumění podobnosti a odlišnosti sociální práce a jiných pomáhajících oborů. Předmět vytváří teoretické předporozumění pro výuku metod sociální práce, (viz předměty Praxe případové sociální práce a Případová sociální práce; Praxe sociální práce s rodinou a skupinou a Sociální práce s rodinou, Sociální práce se skupinou, Sociální práce s menšinami; Komunitní práce).
Přednášky předmětu Teoretická východiska sociální práce 2 reflektují hlavní myšlenkové proudy, které ovlivňují rozvoj sociální práce. Věnují se také kontextu výkonu sociální práce a její legitimitě. Studenti se učí porozumět cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a z hlediska klientů a porozumění podobnosti a odlišnosti sociální práce a jiných pomáhajících oborů. Předmět vytváří teoretické předporozumění pro výuku metod sociální práce, (viz předměty Praxe případové sociální práce a Případová sociální práce; Praxe sociální práce s rodinou a skupinou a Sociální práce s rodinou, Sociální práce se skupinou, Sociální práce s menšinami; Komunitní práce).
Přednášky předmětu Teoretická východiska sociální práce 2 reflektují hlavní myšlenkové proudy, které ovlivňují rozvoj sociální práce. Věnují se také kontextu výkonu sociální práce a její legitimitě. Studenti se učí porozumět cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a z hlediska klientů a porozumění podobnosti a odlišnosti sociální práce a jiných pomáhajících oborů. Předmět vytváří teoretické předporozumění pro výuku metod sociální práce, (viz předměty Praxe případové sociální práce a Případová sociální práce; Praxe sociální práce s rodinou a skupinou a Sociální práce s rodinou, Sociální práce se skupinou, Sociální práce s menšinami; Komunitní práce).