Cílem předmětu je uvést studenta do filosofických a teologických východisek aplikace etiky v sociální práci, tj. seznámit jej se základními filosoficko-etickými přístupy a se základy křesťanství, jakožto nezbytnými předpoklady pro fundované a komplexní pochopení významu etických otázek v praxi sociální práce.
Cílem předmětu je uvést studenta do filosofických a teologických východisek aplikace etiky v sociální práci, tj. seznámit jej se základními filosoficko-etickými přístupy a se základy křesťanství, jakožto nezbytnými předpoklady pro fundované a komplexní pochopení významu etických otázek v praxi sociální práce.
Cílem předmětu je uvést studenta do filosofických a teologických východisek aplikace etiky v sociální práci, tj. seznámit jej se základními filosoficko-etickými přístupy a se základy křesťanství, jakožto nezbytnými předpoklady pro fundované a komplexní pochopení významu etických otázek v praxi sociální práce.