Cílem přednášky je studentům prvního ročníku biologie přiblížit molekulární podstatu života a buňku jako jeho základní jednotku. Přednáška využívá jak historické aspekty poznávání podstaty života (nejdůležitější objevy, jejich dobu a souvislosti, dopady na další vývoj v biologii), tak souvislosti a propojení mezi různými oblastmi biologie (genetika, molekulární a buněčná biologie, vývojová a evoluční biologie, fyziologie). Pojítkem celé přednášky je úloha genů a realizace genetické informace, která formuje chování buňky, celého organismu a v proměnách nakonec i evoluci života.
Cílem přednášky je studentům prvního ročníku biologie přiblížit molekulární podstatu života a buňku jako jeho základní jednotku. Přednáška využívá jak historické aspekty poznávání podstaty života (nejdůležitější objevy, jejich dobu a souvislosti, dopady na další vývoj v biologii), tak souvislosti a propojení mezi různými oblastmi biologie (genetika, molekulární a buněčná biologie, vývojová a evoluční biologie, fyziologie). Pojítkem celé přednášky je úloha genů a realizace genetické informace, která formuje chování buňky, celého organismu a v proměnách nakonec i evoluci života.

Cílem přednášky je studentům prvního ročníku biologie přiblížit molekulární podstatu života a buňku jako jeho základní jednotku. Přednáška využívá jak historické aspekty poznávání podstaty života (nejdůležitější objevy, jejich dobu a souvislosti, dopady na další vývoj v biologii), tak souvislosti a propojení mezi různými oblastmi biologie (genetika, molekulární a buněčná biologie, vývojová a evoluční biologie, fyziologie). Pojítkem celé přednášky je úloha genů a realizace genetické informace, která formuje chování buňky, celého organismu a v proměnách nakonec i evoluci života.