Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti managementu a jejich aplikace ve firemní praxi a organizačním chování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů a manažerů. Internacionalizace, globalizace, konkurenční prostředí (světové hospodářství, EU).