Cílem předmětu je získat přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera. Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami jednání s lidmi, se způsoby komunikace ve formě ústní a písemné, s komunikací v organizaci a týmu i s komunikací s veřejností.
Cílem předmětu je získat přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera. Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami jednání s lidmi, se způsoby komunikace ve formě ústní a písemné, s komunikací v organizaci a týmu i s komunikací s veřejností.
Cílem předmětu je získat přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera. Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami jednání s lidmi, se způsoby komunikace ve formě ústní a písemné, s komunikací v organizaci a týmu i s komunikací s veřejností.