Předmět je úvodem do problematiky personální práce v organizaci a seznamuje se zásadami a postupy dílčích personálních činností. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti a dovednosti z oblasti personalistiky, které využijí při své každodenní práci buď v roli manažera, nebo případně v roli personalisty.
Předmět je úvodem do problematiky personální práce v organizaci a seznamuje se zásadami a postupy dílčích personálních činností. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti a dovednosti z oblasti personalistiky, které využijí při své každodenní práci buď v roli manažera, nebo případně v roli personalisty.
Předmět je úvodem do problematiky personální práce v organizaci a seznamuje se zásadami a postupy dílčích personálních činností. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti a dovednosti z oblasti personalistiky, které využijí při své každodenní práci buď v roli manažera, nebo případně v roli personalisty.
Předmět je úvodem do problematiky personální práce v organizaci a seznamuje se zásadami a postupy dílčích personálních činností. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti a dovednosti z oblasti personalistiky, které využijí při své každodenní práci buď v roli manažera, nebo případně v roli personalisty.