Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti týkající se operačního managementu s důrazem na plánování, řízení a optimalizaci procesů. Absolvováním předmětu student pozná podstatu operačních procesů ve výrobě i službách a osvojí si metody plánování, řízení a kontroly těchto procesů. Studenti získají znalosti a dovednosti, které jim pomohou s používáním manažerských nástrojů při rozhodování.