Studenti získají znalosti o hospodářských, ekonomických, sociálních a environmentálních aspektech rozvoje venkova, udržitelného rozvoje, kvality života, lidských zdrojích, vazbě na zemědělskou politiku v prostředí globalizace, regionalizace a kulturologických aspektů s návazností na politiku EU a ČR, formy podpor rozvoje venkova. Seznámí se s metodami hodnocení rozvoje venkova, demografických změn, migrace, dopravní dosažitelnosti a obslužnosti, ekonomické struktury. Budou vedeni ke kreativitě v hledání možností zakládání, diversifikace a restrukturalizace podniků, inovačních a podnikatelských aktivit, tvorby pracovních míst, specifik řízení v procesu změn a inovací v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech. Získají znalosti o řízení lidských zdrojů, rozvoji lidského potenciálu v obcích, obecních úřadech, dovednosti v oblasti sociální komunikace aplikované v rozvoji obcí, spolupráce v rámci lokálních, místních skupin, spolků, seskupení.