Kurs zaměřen teoreticky i prakticky na osobnostní rozvoj jako základ rozvoje lidského potenciálu, tvůrčích schopností, tvořivosti a inovativnosti. Selfmanagement vyplývající ze sebeuvědomění, sebereflexe a sebepoznání jako základních předpokladů seberozvoje. Sebepoznání a seberozvoj umožňující samovolný vstup do procesu celoživotního učení. Sebeuvědomění, sebeocenění, sebepojetí, sebevýchova a sebemotivace vedou k vlastní seberealizaci s uspořádáním času a zvládáním stresu. Techniky relaxace a regenerace.
Kurs zaměřen teoreticky i prakticky na osobnostní rozvoj jako základ rozvoje lidského potenciálu, tvůrčích schopností, tvořivosti a inovativnosti. Selfmanagement vyplývající ze sebeuvědomění, sebereflexe a sebepoznání jako základních předpokladů seberozvoje. Sebepoznání a seberozvoj umožňující samovolný vstup do procesu celoživotního učení. Sebeuvědomění, sebeocenění, sebepojetí, sebevýchova a sebemotivace vedou k vlastní seberealizaci s uspořádáním času a zvládáním stresu. Techniky relaxace a regenerace.