Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z logistiky, zejména v oblasti řízení materiálového a informačního toku. Zvýšený důraz je kladen na problémy reversní logistiky, outsourcingu a hodnocení logistického výkonu včetně zelené logistiky. Předmět obsahuje mnoho příkladů logistických řetězců zejména z oblasti průmyslu a služeb.
Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z logistiky, zejména v oblasti řízení materiálového a informačního toku. Zvýšený důraz je kladen na problémy reversní logistiky, outsourcingu a hodnocení logistického výkonu včetně zelené logistiky. Předmět obsahuje mnoho příkladů logistických řetězců zejména z oblasti průmyslu a služeb.