Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti managementu zaměřené na manažerské činnosti (funkce) vykonávané řídícími pracovníky. Studenti si osvojí teoretické přístupy, principy, metody a techniky managementu. Studenti mají možnost porovnat si získané informace s podnikovou praxí.