Cílem předmětu je rozšířit poznatky o nových metodách řízení výroby, úspěšně vyzkoušených v Japonsku ve druhé pol. 20. století. Tyto poznatky se nyní v určitých úpravách aplikují na různé podniky a služby ve všech průmyslově vyspělých zemích a jsou významným faktorem při zvyšování konkurenceschopnosti podniků. V souvislosti s koncepcí Průmyslu 4.0 jsou díky procesu robotizace, digitalizace a umělé inteligence vybrané metody štíhlé výroby využívány také v inteligentních (chytrých) továrnách.