Cílem předmětu je objasnění významu kvality v tržním prostředí a seznámení se systémy řízení kvality, a to jak v předvýrobních, výrobních tak i v povýrobních etapách. Pozornost bude věnována i lidskému faktoru v systémech řízení kvality.