Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti podnikatelské etiky, podnikové etiky, etického rozhodování manažerů v řízení podniku a při hledání konkurenční výhody. Využívání nástrojů a metod podpory formování kolektivních a individuálních hodnot podniku, tvorby a implementace etiky a etického chování. Pochopení souvislostí společenské a sociální odpovědnosti a etického rozhodování se systémy udržitelného rozvoje a aktuální problematika na národní, evropské a světové úrovni.
Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti podnikatelské etiky, podnikové etiky, etického rozhodování manažerů v řízení podniku a při hledání konkurenční výhody. Využívání nástrojů a metod podpory formování kolektivních a individuálních hodnot podniku, tvorby a implementace etiky a etického chování. Pochopení souvislostí společenské a sociální odpovědnosti a etického rozhodování se systémy udržitelného rozvoje a aktuální problematika na národní, evropské a světové úrovni.
Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti podnikatelské etiky, podnikové etiky, etického rozhodování manažerů v řízení podniku a při hledání konkurenční výhody. Využívání nástrojů a metod podpory formování kolektivních a individuálních hodnot podniku, tvorby a implementace etiky a etického chování. Pochopení souvislostí společenské a sociální odpovědnosti a etického rozhodování se systémy udržitelného rozvoje a aktuální problematika na národní, evropské a světové úrovni.
Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti podnikatelské etiky, podnikové etiky, etického rozhodování manažerů v řízení podniku a při hledání konkurenční výhody. Využívání nástrojů a metod podpory formování kolektivních a individuálních hodnot podniku, tvorby a implementace etiky a etického chování. Pochopení souvislostí společenské a sociální odpovědnosti a etického rozhodování se systémy udržitelného rozvoje a aktuální problematika na národní, evropské a světové úrovni.