Kurz seznamuje v prvé části studenty se základními pojmy a principy motivace a stimulace a s teorií motivace a stimulace obecně při specifikaci na některé prvky motivace a stimulace v pracovním jednání. Významné je praktické prožitkové pochopení vlastních motivů a stimulů vedoucí k akceptaci jedinečnosti jednotlivých osobností i motivaci a stimulaci jejich pracovního jednání.
Kurz seznamuje v prvé části studenty se základními pojmy a principy motivace a stimulace a s teorií motivace a stimulace obecně při specifikaci na některé prvky motivace a stimulace v pracovním jednání. Významné je praktické prožitkové pochopení vlastních motivů a stimulů vedoucí k akceptaci jedinečnosti jednotlivých osobností i motivaci a stimulaci jejich pracovního jednání.
Kurz seznamuje v prvé části studenty se základními pojmy a principy motivace a stimulace a s teorií motivace a stimulace obecně při specifikaci na některé prvky motivace a stimulace v pracovním jednání. Významné je praktické prožitkové pochopení vlastních motivů a stimulů vedoucí k akceptaci jedinečnosti jednotlivých osobností i motivaci a stimulaci jejich pracovního jednání.