Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o hlavních oblastech působících na podnikovou kulturu, o jejím významu a funkcích působících na fungování podniku (organizace, firmy). Kultura, úrovně a druhy - podniková (firemní, organizační). Vlivy kultury globální, národní a regionální na podnikovou kulturu. Zdroje podnikové kultury - kulturní paměť a východiska sociologická, psychologická v čase a prostoru (mikro-, mezo- a makroprostor). Obsah, prvky, úrovně a struktura podnikové kultury. Síla kultury, strategie a výkonnost firmy. Poznání podnikové kultury jako východisko jejího utváření. Utváření kultury podniku s ohledem na specifika regionu i ve směru inovativním, zabezpečeným atmosférou důvěry, s celoživotním učením podporujícím profesní, osobnostní a tvořivý rozvoj lidského potenciálu.