Cílem předmětu Logistika je poznání základních principů tvorby a řízení logistických řetězců především ve smyslu koordinace, synchronizace a optimalizace materiálových a informačních toků. Student absolvováním předmětu Logistika získá přehled o aktuálních logistických technologiích a metodách, které lze použít zejména ve výrobní a obchodní sféře, ale rovněž i ve státních institucích. Student získá praktickou znalost implementace hlavních principů při řízení logistických procesů prostřednictvím realizace semestrálního projektu se zvláštním zřetelem na tvorbu konkurenceschopnosti logistických řetězců a eliminaci dopadů logistických procesů na životní prostředí.