Seznámení studentů s diferenciálním a integrálním počtem funkcí více proměnných.
Seznámení studentů s diferenciálním a integrálním počtem funkcí více proměnných.
Seznámení studentů s diferenciálním a integrálním počtem funkcí více proměnných.
Seznámení studentů s diferenciálním a integrálním počtem funkcí více proměnných.
Seznámení studentů s diferenciálním a integrálním počtem funkcí více proměnných.

Tento předmět se zabývá diferenciálním a integrálním počtem funkcí více proměnných. Student se naučí, co je to funkce více proměnných, jak se počítá její limita a jak se určuje, zda je taková funkce spojitá. Naučí se počítat parciální a směrové derivace takových funkcí, dokáže vysvětlit význam těchto derivací, porozumí pojmu diferencovatelnosti funkce více proměnných a naučí se hledat její lokální, absolutní a vázané extrémy. Student také porozumí definici a významu integrálů funkcí více proměnných a naučí se je počítat.

Cílem první části kurzu je seznámit posluchače s posloupnostmi a řadami. Druhá část kurzu se pak věnuje zavedení a počítání určitých integrálů funkcí více proměnných.