Cílem předmětu je vést studenty k hlubší reflexi teorií a metod sociální práce, která je nutná k podpoře vlastní profesní identity. Student je motivován a veden k samostudiu, rešerši zahraniční literatury. Student si tak v rámci předmětu upevní znalosti a pochopení teorií a metod sociální práce a osvojí si jejich aplikační rovinu včetně dovednosti reflektovat a argumentovat vhodnost dané aplikace. Předmět by měl napomoci rozvinout profesionální identitu sociálních pracovníků.
Cílem předmětu je vést studenty k hlubší reflexi teorií a metod sociální práce, která je nutná k podpoře vlastní profesní identity. Student je motivován a veden k samostudiu, rešerši zahraniční literatury. Student si tak v rámci předmětu upevní znalosti a pochopení teorií a metod sociální práce a osvojí si jejich aplikační rovinu včetně dovednosti reflektovat a argumentovat vhodnost dané aplikace. Předmět by měl napomoci rozvinout profesionální identitu sociálních pracovníků.