Podstata a úloha podniků v ekonomice, cíle podniku, členění podniků. Založení podniku, činnosti související se založením podniku, zakladatelský rozpočet. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření, analýza bodu zvratu, cash flow. Ceny, stanovení ceny nového výrobku, metody stanovení ceny. Zásobování, bilance materiálu, propočty spotřeby materiálu, stanovení norem zásob. Výrobní činnost podniku, produkční funkce - teoretický základ ekonomiky výroby, výrobní kapacita. Investiční činnost podniku, postup a metody hodnocení efektivnosti investic. Hodnocení výkonnosti podniku. Krizový vývoj podniku, sanace a zánik podniku.
Podstata a úloha podniků v ekonomice, cíle podniku, členění podniků. Založení podniku, činnosti související se založením podniku, zakladatelský rozpočet. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření, analýza bodu zvratu, cash flow. Ceny, stanovení ceny nového výrobku, metody stanovení ceny. Zásobování, bilance materiálu, propočty spotřeby materiálu, stanovení norem zásob. Výrobní činnost podniku, produkční funkce - teoretický základ ekonomiky výroby, výrobní kapacita. Investiční činnost podniku, postup a metody hodnocení efektivnosti investic. Hodnocení výkonnosti podniku. Krizový vývoj podniku, sanace a zánik podniku.