Předmět navazuje na kurz Didaktika matematiky I. Cílem je příprava studentů k úspěšnému absolvování praxe na SŠ a samostatné výuce.
Cílem je kurzu je příprava studentů k úspěšnému absolvování praxe na SŠ a samostatné výuce.