Kurz nabízí výběrový přehled dějin anglosaského kritického a filozofického myšlení, přičemž klade důraz na klíčové aspekty, jimiž se anglosaské myšlení odlišuje od myšlení kontinentálního, zejména pak důrazem na prostý rozum ("common sense") a empirismus. Kurz představí studentům díla vybraných předních filosofů, kritiků a literárních teoretiků, přičemž účelem semináře není jen poskytnout teoretický přehled, ale vést prostřednictvím diskusí studenty k tomu, aby dokázali formulovat vlastní kritický názor a ten též v debatě obhájit. Kurz je postaven chronologicky, nicméně nesleduje vývoj anglosaského myšlení jen na monografickém základě, nýbrž se pokouší jít po problémech a nastínit několik klíčových témat, k nimž se anglosaští kritici a myslitelé vždy vraceli.
Kurz nabízí výběrový přehled dějin anglosaského kritického a filozofického myšlení, přičemž klade důraz na klíčové aspekty, jimiž se anglosaské myšlení odlišuje od myšlení kontinentálního, zejména pak důrazem na prostý rozum ("common sense") a empirismus. Kurz představí studentům díla vybraných předních filosofů, kritiků a literárních teoretiků, přičemž účelem semináře není jen poskytnout teoretický přehled, ale vést prostřednictvím diskusí studenty k tomu, aby dokázali formulovat vlastní kritický názor a ten též v debatě obhájit. Kurz je postaven chronologicky, nicméně nesleduje vývoj anglosaského myšlení jen na monografickém základě, nýbrž se pokouší jít po problémech a nastínit několik klíčových témat, k nimž se anglosaští kritici a myslitelé vždy vraceli.