Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům sociální práce, seznámení se s cílovými skupinami sociální práce, s historickým vývojem sociální práce u nás i v zahraničí, získání přehledu o základních vybraných teoriích sociální práce, poznání konkrétní každodenní praxe sociálního pracovníka, pochopení významu vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem, včetně jeho etických aspektů a nároků kladených na osobnost sociálního pracovníka, pochopení kontextu sociální práce, sociální politiky a související legislativy včetně veřejné debaty.