Cílem semináře je poskytnout studentům možnost a příležitost pravidelně se zdokonalovat v metodice teoretického / odborného textu, ve schopnosti písemné argumentace, ale také ve stylistické přesvědčivosti a gramatické správnosti. Studenti předkládají k posouzení vlastní teoretické texty (nebo jejich části) a pod vedením vyučujícího se je pokoušejí vzájemně posuzovat, opravovat, vylepšovat či jinak si poskytovat zpětnou vazbu.
Cílem semináře je poskytnout studentům možnost a příležitost pravidelně se zdokonalovat v metodice teoretického / odborného textu, ve schopnosti písemné argumentace, ale také ve stylistické přesvědčivosti a gramatické správnosti. Studenti předkládají k posouzení vlastní teoretické texty (nebo jejich části) a pod vedením vyučujícího se je pokoušejí vzájemně posuzovat, opravovat, vylepšovat či jinak si poskytovat zpětnou vazbu.
Cílem semináře je poskytnout studentům možnost a příležitost pravidelně se zdokonalovat v metodice teoretického / odborného textu, ve schopnosti písemné argumentace, ale také ve stylistické přesvědčivosti a gramatické správnosti. Studenti předkládají k posouzení vlastní teoretické texty (nebo jejich části) a pod vedením vyučujícího se je pokoušejí vzájemně posuzovat, opravovat, vylepšovat či jinak si poskytovat zpětnou vazbu.
Cílem semináře je poskytnout studentům možnost a příležitost pravidelně se zdokonalovat v metodice teoretického / odborného textu, ve schopnosti písemné argumentace, ale také ve stylistické přesvědčivosti a gramatické správnosti. Studenti předkládají k posouzení vlastní teoretické texty (nebo jejich části) a pod vedením vyučujícího se je pokoušejí vzájemně posuzovat, opravovat, vylepšovat či jinak si poskytovat zpětnou vazbu.