Předmět je zaměřen na objasnění způsobu vzniku statistických informací o hospodářských a sociálních jevech a procesech. Posluchač si osvojí schopnost rozumět statistickým údajům, které charakterizují sociálně ekonomické jevy a základní postupy a metody použitelné při jejich vyhodnocování. Metody a nástroje sociálněhospodářské statistiky, adekvační problém, statistické jednotky, statistický ukazatel, jeho věcný obsah a formálně logická konstrukce. Srovnávání - základní nástroj hodnocení ekonomických a sociálních jevů. Deskriptivní indexy, jejich konstrukce a členění. Souhrnné indexy v průměrovém tvaru, v agregátním tvaru. Cenová statistika - obecné problémy zjišťování cen, praxe cenových indexů, měření inflace, statistická deflace, srovnávání cenových indexů. Statistika výroby a služeb. Národní účetnictví, makroagregáty. Ekonomická aktivita obyvatelstva, statistika mezd a nákladů práce, statistické zjišťování v oblasti práce a pracovních sil. Statistika produktivity - propočty celkové produktivity, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady. Prostorové srovnávání - metody víceaspektního hodnocení a jejich využití, problémy spojené s aplikací metod víceaspektního hodnocení.
Předmět je zaměřen na objasnění způsobu vzniku statistických informací o hospodářských a sociálních jevech a procesech. Posluchač si osvojí schopnost rozumět statistickým údajům, které charakterizují sociálně ekonomické jevy a základní postupy a metody použitelné při jejich vyhodnocování. Metody a nástroje sociálněhospodářské statistiky, adekvační problém, statistické jednotky, statistický ukazatel, jeho věcný obsah a formálně logická konstrukce. Srovnávání - základní nástroj hodnocení ekonomických a sociálních jevů. Deskriptivní indexy, jejich konstrukce a členění. Souhrnné indexy v průměrovém tvaru, v agregátním tvaru. Cenová statistika - obecné problémy zjišťování cen, praxe cenových indexů, měření inflace, statistická deflace, srovnávání cenových indexů. Statistika výroby a služeb. Národní účetnictví, makroagregáty. Ekonomická aktivita obyvatelstva, statistika mezd a nákladů práce, statistické zjišťování v oblasti práce a pracovních sil. Statistika produktivity - propočty celkové produktivity, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady. Prostorové srovnávání - metody víceaspektního hodnocení a jejich využití, problémy spojené s aplikací metod víceaspektního hodnocení.