Kurz Základní pojmy estetiky II. poskytuje základní vhled do charakteru moderní fáze dějin estetického myšlení. V druhé části navazujeme na pojmy umění, krásy, mimesis, formy, kreativity a vkusu a hlavní pozornost zaměřujeme na nejvýznamnější pojem moderní estetiky, pojem estetické zkušenosti. V přednášce i v semináři jsou sledovány klíčové proměny v jeho historii, je kladen důraz na současný stav a úvahy o možné budoucnosti těchto "teoretických nástrojů porozumění" (Noë, Seel). Souběžný seminář k přednášce je postaven na aktivním zapojení studentů do diskuse nad probíranými texty z dějin estetického myšlení (close reading).

Základní pojmy estetiky II. poskytují vhled do hlavních problémů a způsobů jejich řešení v rámci estetické teorie (zejména) posledního století. Navazujeme na úvahy o kráse umění a přírody z prvního semestru, tento záběr však rozšíříme o některá témata z oblasti mimouměleckého estetična. V přednášce bude sledována zejména otázka zvláštního účelu, který přisuzujeme uměleckým dílům. Pokusíme se vážně si položit otázku, k čemu je vlastně umění, či k čemu slouží umělecká díla? Jaký mají účel, na jakou poptávku je jejich vytváření odpovědí? Společně prozkoumáne dva návrhy, jeden z počátku minulého století (pojetí "psychické distance" švýcarsko-anglického učence Edwarda Bullougha) a jeden ryze současný (pojetí uměleckých děl jakožto "divných nástrojů" amerického filozofa a kognitivního vědce Alvy Noëho).

V semináři nejprve dokončíme čtení eseje "O standardu vkusu" Davida Huma z minulého semestru. Potom se v návaznosti na téma přednášky zamyslíme na otázkou, zda lze sport považovat za esteticky relevantní fenomén, popř. zda jej lze dokonce považovat za umění. Učiníme tak prostřednictvím úvah dvou současných německých filozofů, Wolfganga Welsche a Hanse Ulricha Gumbrechta.