Přednášky přiblíží studentům teoretické a praktické informace z oblasti použití optických metod v biochemii.