Předmět poskytuje osvojení základů lineární algebry, matematické analýzy, optimalizace a teorie pravděpodobnosti nezbytné k pochopení algoritmů Umělé inteligence and Datové vědy.
Předmět poskytuje osvojení základů lineární algebry, matematické analýzy, optimalizace a teorie pravděpodobnosti nezbytné k pochopení algoritmů Umělé inteligence and Datové vědy.