Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem zdravotní péče a zdravotní politiky v ČR, dále pak se sociálními determinanty, jenž ovlivňující zdraví, s kvalitou života a zdravým životním stylem. Pozornost je věnována i etickým aspektům zdravotní péče, podpoře zdraví a prevenci nemocí.

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem zdravotní péče a zdravotní politiky v ČR, dále pak se sociálními determinanty, jenž ovlivňující zdraví, s kvalitou života a zdravým životním stylem. Pozornost je věnována i etickým aspektům zdravotní péče, podpoře zdraví a prevenci nemocí.