V tomto kursu se naučíte analyzovat a vyhodnocovat základní morální otázky a problémy, s nimiž se můžete setkat v sociální práci. Prostředkem je hlubší analýza vybraných textů a diskuse. Výstupem bude seminární práce, v níž zvolenou morální otázku či problém budete řešit jak z teoretického, tak praktického hlediska.
V tomto kursu se naučíte analyzovat a vyhodnocovat základní morální otázky a problémy, s nimiž se můžete setkat v sociální práci. Prostředkem je hlubší analýza vybraných textů a diskuse. Výstupem bude seminární práce, v níž zvolenou morální otázku či problém budete řešit jak z teoretického, tak praktického hlediska.
V tomto kursu se naučíte analyzovat a vyhodnocovat základní morální otázky a problémy, s nimiž se můžete setkat v sociální práci. Prostředkem je hlubší analýza vybraných textů a diskuse. Výstupem bude seminární práce, v níž zvolenou morální otázku či problém budete řešit jak z teoretického, tak praktického hlediska.