Ukázat na rozdíly i průniky mezi obecnou a aplikovanou etikou, vysvětlit význam obecné etiky pro aplikovanou etiku. Představit bioetiku jako subdisciplínu aplikované etiky, která se zaměřuje na analýzu a hodnocení lidské praxe dotýkající se jak života lidského, tak mimolidského. Seznámit studenty s možnostmi a hranicemi bioetické reflexe.