Cílem předmětu je poznat základy geoinformatiky a kartografie. V přednáškách je kladen důraz na teoretické základy geoinformatiky, principy datových struktur a analytických metod v GIS a základní postupy tvorby kartografických děl. Cvičení seznamuje studenta s praktickými aspekty geoinformatiky a kartografie - dovednostmi, jak vhodně vizualizovat prostorová data, jak vytvořit mapu a jak ji správně číst a používat. Předmět vede studenty k tomu, aby dokázali zvolit správné kartografické vyjadřovací prostředky dle účelu mapy a používat vhodné nástroje v GIS pro vizualizaci prostorových dat.