Cílem předmětu je poznání biologických vlastností polních plodin, agrotechnických opatření a uplatňovaných technologií pěstování v setrvalých systémech zemědělství.