Cílem předmětu je seznámit studenty s porozumění s definicí sociální práce, s jejími cíli, se základními pojmy. Cílem dále je umožnit studentům orientaci ve vybraných teoriích sociální práce a pochopení teoretických východisek sociální práce jako vědy včetně etických a filozofických aspektů a dilemat v sociální práci. Student se seznámí se specifiky profese sociálního pracovníka ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím.