Genetika jakožto nauka o dědičnosti a proměnlivosti organizmů se stala nepostradatelnou součástí téměř všech moderních biologických a medicínských disciplín. Této pozice dosáhla díky dynamickému spojení klasických a molekulárních přístupů. Cílem tohoto kurzu je aplikovat znalost genetických zákonitostí získaných v kurzu přednášek při řešení praktických i teoretických úloh.
Genetika jakožto nauka o dědičnosti a proměnlivosti organizmů se stala nepostradatelnou součástí téměř všech moderních biologických a medicínských disciplín. Této pozice dosáhla díky dynamickému spojení klasických a molekulárních přístupů. Cílem tohoto kurzu je aplikovat znalost genetických zákonitostí získaných v kurzu přednášek při řešení praktických i teoretických úloh.

Genetika jakožto nauka o dědičnosti a proměnlivosti organizmů se stala nepostradatelnou součástí téměř všech moderních biologických a medicínských disciplín. Této pozice dosáhla díky dynamickému spojení klasických a molekulárních přístupů. Cílem tohoto kurzu je aplikovat znalost genetických zákonitostí získaných v kurzu přednášek při řešení praktických i teoretických úloh.