Smyslem přednášky je poskytnout studujícímu podrobné informace o organizaci genomu, struktuře a funkci chromosomů, o metodách jejich studia a o průběhu mitotického a meiotického dělení jader s důrazem na jejich význam pro přenos genetické informace na somatické i zárodečné úrovni. Přednáška zahrnuje i molekulárně-biologické aspekty funkční organizace chromosomů.
Smyslem přednášky je poskytnout studujícímu podrobné informace o organizaci genomu, struktuře a funkci chromosomů, o metodách jejich studia a o průběhu mitotického a meiotického dělení jader s důrazem na jejich význam pro přenos genetické informace na somatické i zárodečné úrovni. Přednáška zahrnuje i molekulárně-biologické aspekty funkční organizace chromosomů.

Smyslem přednášky je poskytnout studujícímu podrobné informace o organizaci genomu, struktuře a funkci chromosomů, o metodách jejich studia a o průběhu mitotického a meiotického dělení jader s důrazem na jejich význam pro přenos genetické informace na somatické i zárodečné úrovni. Přednáška zahrnuje i molekulárně-biologické aspekty funkční organizace chromosomů.