Cílem je podat přehled o vývoji názorů na vznik života na Zemi, o formování prvních replikátorů na bázi RNA, o vzniku a evoluci genetického kódu. Studenti budou seznámeni se současným stavem poznání struktury a evoluce genomů, hlavních mechanizmech jejich formování, bude zdůrazněna zejména dynamika genomů. Budou také probírány otázky evoluce sexuality. Studenti získají rovněž komplexní obrázek o strategiích a metodách současné genomiky, jakož i o její historii.