Cílem předmětu je získat základní znalosti o rostlinné výrobě v ČR - struktura plodin, podmínky pro pěstování, pěstitelské systémy, základy šlechtění rostlin a semenářství.