Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou podnikového hospodářství se zohledněním specifik zemědělské výroby. Studenti získají znalosti z oblasti základních ekonomických vztahů a jevů v období výstavby podniku, jeho fungování v řadě opakujících se činností. Pozornost je věnována ekonomickým výsledkům podniku, rovněž systému zemědělských dotací a jejich dopadu na podnikovou výkonnosti.
Student teoreticky obsáhne v rámci přednášek problematiku ekonomiky (zemědělského) podniku, seznámí se s terminologií, základními grafy, rozdělením a funkcemi. Při cvičení pak jednotlivé kapitoly posluchači procvičí (apel na samostatnou přípravu a vypracování zadání). Kromě teoretické stránky (rozvoj abstraktního myšlení) bude brána v potaz i praktická stránka, tj. odkaz na praxi.