Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou podnikového hospodářství se zohledněním specifik zemědělské výroby. Studenti získají znalosti z oblasti základních ekonomických vztahů a jevů v období výstavby podniku, jeho fungování v řadě opakujících se činností. Pozornost je věnována ekonomickým výsledkům podniku, rovněž systému zemědělských dotací a jejich dopadu na podnikovou výkonnosti.