Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy pěstování zemědělských plodin na orné půdě. Důraz je kladen zejména na plodiny, které jsou využívány pro krmné účely.