Cílem předmětu je posluchače uvést do problematiky erozních jevů a protierozní ochrany ve vazbě na pozemkové úpravy, v druhé části předmětu je úkolem objasnit rekultivační činnost v krajině.
Cílem předmětu je posluchače uvést do problematiky erozních jevů a protierozní ochrany ve vazbě na pozemkové úpravy, v druhé části předmětu je úkolem objasnit rekultivační činnost v krajině.