Cílem předmětu je získat základní znalosti z obecné rostlinolékařské zoologie a fytopatologie, poznat funkce škodlivého hmyzu, roztočů a hlístic v cílových agroekosystémech a zároveň získat přehled o nejdůležitějších patogenech způsobující choroby polních a zahradních plodin.